TURE MED BUS

TURE MED BUS


VÆLG MELLEM

  • Personaleforeningens årsudflugt - Landevejskrydstogt langs Skjern Å
  • Kanalrundfarten - en tur omkring Dalgaskanalen - om  engvanding, hede, tjære og trækul.
  • På vej mod en Nationalpark Skjern Å - åens historie, afvanding i 60erne og naturgenopretning i 00erne
  • 3 i 1 Skjern Å tur - 3 lokaliteter ved åen i 3 timer (3 -flere varianter af denne tur)Forslag til turprogrammer kan rekvireres pr mail: