Vandreture

Vandreture med guide ved Skjern Å 


På denne side præsenteres forslag til vandreture med guide. Alle ture er  af ca. 3 timers varighed og er gode oplæg til fortællinger om Skjern Å natur, geografi  og kulturspor. 

 

002_3SkjernåRørbæksø
001Skjernå Kilden2

SKJERNÅENS UDSPRING og  


Vandretur i kildeområdet 

Fra en udgravet  mose i Tinnet Krat starter Skjern Å som en lille bæk, der løber mod nord gennem en slugt med enge og overdrev. Her er rige muligheder for at gå i fårenes fodspor og opleve ådalens blomster. Udspringsområdet ligger få 100 meter fra Gudenåens kilder . RØRBÆK SØ  og Fårebanken – sporet efter en isklump


Vandretur i søens vestlige ende via Fårebanke, Bryggerø og Kælderbanke  Overblik fra Fårebanke. Stop med betagende udsyn over søen. Søen er en langsø skab af smeltevandet  efter den sidste istid. Den er 3 km lang og 2 - 300 m bred.  Dybeste sted er 8 meter. Søen har gennemlevet mange udfordringer med hensyn til miljøtilstanden.


I 1400-tallet lå Rørbækgård på Kælderbanken. Kampestenskælderen står stadig tilbage og har givet navn til banken. 
004Rørbæksø4
004Rørbæksø3

SKJERN Å MED SLYNG OG SKRÆNTER 

- udfordrende vandretur ved Skarrild


Vandretur på en strækning med høje skrænter og kuperede enge med vældige å-slyngnger. Oplagt sted til fortællingen om Skjern Å, laks, hede og engflora og Skarildhus' historie. Vandreruten bugter sig i alle tre dimensioner.


Hvorfor slynger åen sig egentlig? Hvor kommer vandet fra? Hvor står de største fisk?


DSC01268
DSC02016
DSC01269
DSC01270


LØNBORGGAARD – Trækfærge og å-vandring


Midt i deltaet opleves vandets kraft, når vi ved egne armkræfter trækker os over åen med trækfærgerne. Og åens sving mærkes på egne ben, når vi følger åen fra Pumpe-station Nord til Lønborg Kirke.


Der er tid til at høre om laksens forunderlige rejse fra å til hav og retur. Kigger vi op ad, er der gode chancer for at opleve de faste beboere blandt fuglene og dem der kommer forbi for madens skyld. 

DSC09694
DSC09687
DSC09689
DSC00400
DSC00392

ENGENE VED LØNBORG  – Herregård og borgbanke


En tur hvor der fortælles om Skjern Å, delta og enge, om Storke og genfærd på Lønborggaard. Fra Lønborg Borgbanke er der udsyn over den naturgenoprettede ådal. Her fortælles  tidbilleder, som går 10. 000 år tilbage til dengang Skernå blev skabt af smeltevandsafstømningen fra indlandsisen.